ΣΤΗΡΙΞΙΣ

Υποστήριξη για
το παιδί, την οικογένεια, το ζευγάρι.

Τι είναι η μέθοδος ABA-Lovaas?

Το πρόγραμμα ABA-Lovaas (στα ελληνικά "Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς"), εμπνευσμένο από τον καθηγητή Lovaas, αποτελεί μία πολύ διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση για παιδιά με αυτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά ως αυστηρά ατομικό και στη συνέχεια στοχεύει στη γενίκευση των δεξιοτήτων και στο σπίτι,  με τη βοήθεια των γονιών και αργότερα στο σχολείο.

Το πρόγραμμα ABA υλοποιήθηκε από τον Δρα Ivar Lovaas στο Πανεπιστήμιο της California των ΗΠΑ. Συνήθως, η αρχική εκπαίδευση του παιδιού γίνεται σε κάποιο χώρο φιλικό προς εκείνο, με διάρκεια από 10 έως 40 ώρες την εβδομάδα.

Η πρώιμη εντατική παρέμβαση ABA στα παιδιά με αυτισμό είναι μία θεραπευτική προσέγγιση που έχει παρουσιάσει θεαματικά αποτελέσματα στη διαχείριση
της διαταραχής αυτιστικού φάσματος.

Τι είναι η δυσλεξία?

Ως δυσλεξία συνήθως ορίζουμε κάποια διαφορετικότητα στις διαδικασίες με τις οποίες το παιδί (ή και ο ενήλικας) επεξεργάζεται τη γλώσσα ή τα μαθηματικά. Συχνά, τα άτομα με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες τόσο στην κατάκτηση ανάγνωσης και γραφής, όσο και σε διεργασίες όπως η διαχείριση του χρόνου, η μνήμη, η αντίληψη οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων, η αυτοματοποίηση, αλλά και ο ρυθμός επεξεργασίας.

Εκτός από τη δυσλεξία, δε θα πρέπει να παραβλεπουμε την ύπαρξη της δυσαριθμισίας καθώς
και της δυσορθογραφίας.

Πού οφείλεται η δυσλεξία?

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι επικρατέστερες επιστημονικές θεωρίες σχετικά με τη δυσλεξία, υποστηρίζουν ότι η δυσλεξία οφείλεται μάλλον σε οργανικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ψυχολογικοί παράγοντες δε φαίνεται να εμπλέκονται με την εμφάνιση δυσλεξίας.

Μπορεί κάποιο άτομο να ξεπεράσει τη δυσλεξία?

Δυστυχώς, φάρμακο για τη δυσλεξία δεν υπάρχει. Η δυσλεξία δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί, υπάρχουν όμως πάρα πολύ καλές πιθανότητες το παιδί με δυσλεξία να μάθει να διαχειρίζεται πολύ καλά το πρόβλημά του και να καταφέρει να αναπτύξει δεξιότητες που θα το βοηθήσουν στο σχολείο, αλλά φυσικά και αργότερα ως ενήλικα με δυσλεξία, να κάνει την επιρροή του προβλήματος αυτού όσο το δυνατόν μικρότερη. Σε αυτό παίζει θεμελιώδη ρόλο η πρώιμη διάγνωση που πρέπει να γίνεται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, όσο και η σωστή καθοδήγηση του παιδιού και των γονέων από ειδικούς

Πότε πρέπει να γίνονται τα διαγνωστικά tests για τη δυσλεξία?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας και εν γένει των μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος και συνεπώς,
η ευαισθητοποίηση τόσο των γονέων και των δασκάλων μπορεί να αποβεί εξαιρετικά βοηθητική.
Το ιδανικό διάστημα για την εξέταση ενός παιδιού είναι από το τέλος της Α' έως το τέλος της Β' τάξης του δημοτικού. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι τα τεστ δε μπορούν να πραγματοποιηθούν και αργότερα.