Συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων και μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις, βρίσκουμε μαζί σας το δρόμο προς την επιλογή μιας επιτυχημένης κατεύθυνσης σπουδών και εργασίας.

 

Γίνεται πλήρης εκτίμηση των δεξιοτήτων, ταλέντων και αναγκών του ατόμου και συντάσσεται γραπτή έκθεση με τις προτάσεις και τα συμπεράσματά μας.

 

Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςΕπαγγελματικός Προσανατολισμός