Στο θεσμό από όπου αρχίζουν και τελειώνουν όλα, στην οικογένεια, πολύ συχνά χρειάζεται να παρέμβουμε για να διορθώσουμε, να διαφοροποιήσουμε ή να βοηθήσουμε να εξελιχθεί κάτι. Οικογένειες κάθε είδους, παραδοσιακές ή λιγότερο παραδοσιακές, μεγάλες και μικρές, βρίσκουν στο ΣΤΗΡΙΞΙΣ την κατανόηση και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη, από θεραπευτές εξειδικευμένους ακριβώς πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Οικογενειακή θεραπείαΟικογενειακή θεραπεία