Η ομαδική θεραπεία αποτελεί για πολλούς τον πιο ευχάριστο τρόπο να πραγματευτούν τα εσωτερικά τους ζητήματα και να προσεγγίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, με επιστημονική καθοδήγηση, αλλά και με ταυτόχρονη ανταλλαγή εμπειριών, μέσα σε ομάδες με εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση. Για το λόγο αυτόν, το ΣΤΗΡΙΞΙΣ δημιούργησε τις ομάδες αυτογνωσίας.

 

Ομάδες αυτογνωσίαςΟμάδες αυτογνωσίας