Η εφηβεία είναι μια περίοδος ιδιαίτερη και για κάποιους ιδιαίτερα επίπονη. Το άτομο καλείται να περάσει από μία φάση στην οποία είναι προστατευμένο και σχετικά εξαρτημένο, σε μία φάση ανεξαρτησίας, την οποία πρέπει να κερδίσει και να υπερασπιστεί με διάφορους τρόπους. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τον έναν τρόπο ζωής στον άλλον, προκύπτουν διάφορες δυσκολίες και πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Συχνά, δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ γονιών και εφήβων και ακόμη συχνότερα, οι αντιδράσεις των εφήβων είναι απρόβλεπτες και ασυνήθιστες.

Το "ΣΤΗΡΙΞΙΣ" είναι κοντά σας για να βοηθήσει ώστε να γεφυρωθούν τα χάσματα στις σχέσεις της οικογένειας και να περάσει ο έφηβος με τον πιο ήρεμο δυνατό τρόπο στην ενήλικη ζωή, κάνοντας τις σωστότερες επιλογές.

Εφηβεία